شورای فرهنگی استانداری با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی
شورای فرهنگی استانداری با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۳۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی