ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور استاندار خراسان شمالی
ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور استاندار خراسان شمالی
عکس : نوید عسکری
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۸۶۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی