ستاد برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان با حضور استاندار خراسان شمالی
ستاد برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان با حضور استاندار خراسان شمالی
عکس : نوید عسکری
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۰۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی