پرداخت کمک هزینه عائله مندی کارمندان زن مجرد
پیرو رونوشت  نامه شماره 130312/2/23 مورخ 1391/10/17 و نظر به جوابیه شماره 222/92/5069 مورخ 1392/3/12 رئیس امور حقوق  و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  پرداخت کمک هزینه عائله مندی کارمندان زن مجرد بلا مانع می باشد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
منبع اداره کل اداری و مالی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۰۴۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی