مرخصی زایمان کارکنان زن اعم از رسمی،پیمانی و قراردادی  نه ماه می باشد
مرخصی زایمان کارکنان زن اعم از رسمی،پیمانی و قراردادی نه ماه می باشد
با توجه به استعلام تعداد زیادی از دستگاههای اجرایی در خصوص استفاده از مرخصی زایمان به استناد نامه شماره 24290 مورخ 29/2/1394 مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور به اطلاع می رساند زمان استفاده از مرخصی زایمان برای کلیه پرسنل اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی نه ماه می باشد و پرداخت حقوق و مزایای این ایام برای پرسنل رسمی بر عهده دستگاه مربوطه و برای پرسنل پیمانی و قراردادی که بیمه پرداز صندوق تامین اجتماعی می باشند بر عهده آن صندوق می باشد البته درحال حاضر صندوق مزبور به دلیل عدم تامین اعتبار ،حقوق و مزایای شش ماه را پرداخت می نماید.موضوع سه ماه دیگر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دست بررسی است که پس از حصول نتیجه ،مراتب ابلاغ خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
منبع اداره کل اداری و مالی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۴۳۲

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی